Trang chủ » TIN TỨC »


UBND tỉnh Hòa Bình cần sớm có đề xuất cụ thể việc miễn giảm thu phí tại Trạm thu phí Km42+730 QL6


UBND tỉnh Hòa Bình cần sớm có đề xuất cụ thể việc miễn giảm thu phí tại Trạm thu phí Km42+730 QL6

Thứ tư, 11/11/2015 13:16 GMT+7

Liên quan đến công tác thu phí và kiến nghị của Nhà đầu tư tại trạm thu phí trên QL6 tại lý trình Km42+730, Bộ GTVT vừa tổ chức họp với UBND tỉnh Hòa Bình, Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính, Nhà đầu tư và các cơ quan liên quan nhằm xử lý các vướng mắc. Các cơ quan tham dự họp đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình nghiên cứu ý kiến của người dân để có đề xuất cụ thể việc miễn giảm thu phí, sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Tài chính, Bộ GTVT sẽ công khai việc miễn giảm.

Việc đặt trạm thu phí tại Km42+730 QL6 là phù hợp với quy định

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định: Việc đầu tư xây dựng Dự án đường Hòa Lạc-Hòa Bình và cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai-Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức BOT tại Văn bản số 2157/VPCP-KTN ngày 01/4/2014.


Trạm thu phí tại Lương Sơn chính thức thu phí từ 20/10/2015

Trên cơ sở chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, Bộ GTVT đã có Quyết định số 1393/QĐ-BGTVT ngày 16/4/2014 về việc phê duyệt Dự án đầu tư với tổng mức đầu tư 2.989 tỷ đồng; bao gồm 02 đoạn: Đầu tư xây dựng đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình và Cải tạo, nâng cấp QL 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình. Trong Dự án có dự kiến đặt 02 trạm thu phí (01 trạm thu phí trên đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình và 01 trạm thu phí trên QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình).

Cụ thể, về vị trí trạm thu phí trên QL6 tại lý trình Km42+730, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cũng cho biết: Theo thỏa thuận ban đầu, tại Văn bản số 1127/UBND-CNXD ngày 06/9/2014 UBND tỉnh Hòa Bình đã chấp thuận vị trí đặt trạm thu phí tại lý trình Km38+390 QL6 trong phạm vi địa giới hành chính của huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

Tuy nhiên, vị trí này không được các hộ dân địa phương đồng thuận do nằm tại trung tâm thị trấn Lương Sơn nên UBND tỉnh Hòa Bình đã có Văn bản số 251/UBND-CNXD ngày 09/3/2015 chấp thuận cho Nhà đầu tư điều chỉnh vị trí trạm thu phí trên QL6 từ Km38+390 về Km42+730 thuộc tiểu khu 4 và tiểu khu 9, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn (vị trí này nằm cuối thị trấn Lương Sơn). Trạm thu phí đặt tại Km42+730 cũng đã được Bộ Tài chính đồng thuận tại Văn bản số 10797/BTC-HCSN ngày 07/8/2015.

“Như vậy, việc đặt trạm thu phí tại Km42+730 là phù hợp với quy định tại Thông tư 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ”, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường nhấn mạnh.

Mức phí phù hợp với quy định của Bộ Tài chính

Về mức thu phí, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cũng cho biết, căn cứ tổng mức đầu tư và phương án tài chính của Dự án, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 122/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km42+730 QL6. Như vậy, việc ban hành mức phí tại Trạm thu phí Km42+730 là phù hợp với quy định tại Thông tư số 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ.

Sau khi QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình hoàn thành đưa vào sử dụng, theo đề nghị của Nhà đầu tư, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 3662/QĐ-BGTVT ngày 14/10/2015 cho phép thu phí tại Trạm thu phí Km42+730 kể từ ngày 20/10/2015.

Sẽ công khai việc miễn giảm phí sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính

Tuy nhiên, tại cuộc họp, theo báo cáo của Nhà đầu tư tại Văn bản số 632/CV-BOTQL6 ngày 23/10/2015, bắt đầu từ khi triển khai thu phí ngày 20/10/2015, công tác thu phí đang gặp nhiều khó khăn, một số phương tiện qua trạm cản trở, không mua vé, gây ách tắc giao thông qua trạm. Nhà đầu tư đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ Nhà đầu tư xử lý các vướng mắc trên.

Để xử lý kiến nghị của người dân, ngày 10/11/2015, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức họp với UBND tỉnh Hòa Bình, Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính, Nhà đầu tư và các cơ quan liên quan. Các cơ quan tham dự họp đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình nghiên cứu ý kiến của người dân để có đề xuất cụ thể việc miễn giảm thu phí tại Trạm thu phí Km42+730 gửi Bộ Giao thông vận tải, bao gồm đối tượng, phạm vi và mức miễn giảm để đảm bảo hài hòa lợi ích người dân, nhà đầu tư và Nhà nước.

Trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh Hòa Bình, Bộ Giao thông vận tải sẽ có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét, quyết định. Sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải sẽ công khai việc miễn giảm.

H.L


Tin tức khác