Trang chủ » Sản phẩm » GỐI CẦU

 • Tiêu chuẩn gối cao su

  Tiêu chuẩn gối cao su

 • Kích thước gối thông dụng

  Kích thước gối thông dụng

 • Gối cầu cao su OVM - GJZ

  Gối cầu cao su OVM - GJZ

  Goi cau là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Gối cầu làm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời gối cầu giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính toán, giúp kết cấu nhịp dịch chuyển, co giãn ít bị cản trở.

  Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của gối cầu cao su:


   Plane sizes
  La x Lb (mm)

   Overall Thickness (mm)

  GJZ

  Overall Thickness (mm)

  GJZF4

   Bearing Capacity (KN)

  (AASHTO)

   

   Allowed Horizontal
  Displacement Max   100×150

   14,21,28

   16,23,30

   150

   4,0,6,5,9,0   100 x 200

   14,21,28

    16,23,30

   200

   4,0,6,5,9,0   100 x 250

    14,21,28

   16,23,30

   250

   4,0,6,5,9,0   180 x 400

   35,42,49,27,37

   37,44,51,29,39

   720

   11,5,14,0,16,5,9,5,13,5


   

  SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN JT/T4-2004, JT/T 663-2006
  GỐI CAO SU CỐT BẢN THÉP GJZF4 VÀ GYJF4 có nhiều loại khác nhau với kích thước đa dạng nên quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty để biết thêm chi tiết

 • Gối chậu di động song hướng QPZ

  Gối chậu di động song hướng QPZ

  Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ.
  Phân loại:
  - Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa hướng.
  - Gối cao su: Gối cao su cốt bản thép cố định và gối chậu.
  Xuất Xứ: OVM, Trung Quốc và Việt Nam.

  • Gối cầu là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Làm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời cũng giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính toán, giúp kết cấu nhịp dịch chuyển, co giãn ít bị cản trở.
  • Các cầu lớn hiện đại thường áp dụng sử dụng gối chậu. Các loại gối chậu thép: cố định, di động dùng trong cầu dàn thép, cầu đúc hẫng, cầu dây văng… có 2 loại gối chậu là gối chậu cố định và gối chậu đa hướng

 • Gối cao su cốt bản thép

  Gối cao su cốt bản thép

 • Gối cầu hình chậu 1

  Gối cầu hình chậu 1

 • Gối cầu hình chậu song hướng

  Gối cầu hình chậu song hướng

 • Gối cầu hình chậu đơn hướng

  Gối cầu hình chậu đơn hướng

 • Gối cầu hình chậu

  Gối cầu hình chậu

 • Gối chậu di động song hướng GPZ

  Gối chậu di động song hướng GPZ

  Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ.
  Phân loại:
  - Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa hướng.
  - Gối cao su: Gối cao su cốt bản thép cố định và gối chậu.
  Xuất Xứ: OVM, Trung Quốc và Việt Nam.

  • Gối cầu là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Làm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời gối cầu còn giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính toán, giúp kết cấu nhịp dịch chuyển, co giãn ít bị cản trở.
  • Các cầu lớn hiện đại thường áp dụng sử dụng gối chậu. Các loại gối chậu thép: cố định, di động dùng trong cầu dàn thép, cầu đúc hẫng, cầu dây văng… có 2 loại gối chậu là gối chậu cố định và gối chậu đa hướng

 • Gối chậu di động đơn hướng QPZ

  Gối chậu di động đơn hướng QPZ

  Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ.
  Phân loại gối cầu :
  - Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa hướng.
  - Gối cao su: Gối cao su cốt bản thép cố định và gối chậu.
  Xuất Xứ: OVM, Trung Quốc và Việt Nam.

  • Gối cầu là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Làm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời gối cầu giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính toán, giúp kết cấu nhịp dịch chuyển, co giãn ít bị cản trở.
  • Các cầu lớn hiện đại thường áp dụng sử dụng gối chậu. Các loại gối chậu thép: cố định, di động dùng trong cầu dàn thép, cầu đúc hẫng, cầu dây văng… có 2 loại gối chậu là gối chậu cố định và gối chậu đa hướng

 • Gối chậu cố định QPZ

  Gối chậu cố định QPZ

  Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ.

  Phân loại Gối Cầu:

  Gối chậu gồm có: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa hướng.
  Gối cao su gồm có: Gối cao su cốt bản thép cố định và gối chậu.
  Xuất Xứ: OVM, Trung Quốc và Việt Nam.

  • Gối cầu là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Gối làm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính toán, giúp kết cấu nhịp dịch chuyển, co giãn ít bị cản trở.
  • Các cầu lớn hiện đại thường áp dụng sử dụng gối chậu. Các loại gối chậu thép: cố định, di động dùng trong cầu dàn thép, cầu đúc hẫng, cầu dây văng… có 2 loại gối chậu là gối chậu cố định và gối chậu đa hướng

 • Gối chậu cố định GPZ

  Gối chậu cố định GPZ

  Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ.

  Phân loại Gối Cầu:

  Gối chậu gồm có: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa hướng.
  Gối cao su gồm có: Gối cao su cốt bản thép cố định và gối chậu.
  Xuất Xứ: OVM, Trung Quốc và Việt Nam.

  • Gối cầu là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Gối làm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính toán, giúp kết cấu nhịp dịch chuyển, co giãn ít bị cản trở.
  • Các cầu lớn hiện đại thường áp dụng sử dụng gối chậu. Các loại gối chậu thép: cố định, di động dùng trong cầu dàn thép, cầu đúc hẫng, cầu dây văng… có 2 loại gối chậu là gối chậu cố định và gối chậu đa hướng

 • Gối cầu

  Gối cầu

  Goi cau là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Gối cầu làm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời gối cầu giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính toán, giúp kết cấu nhịp dịch chuyển, co giãn ít bị cản trở.

  Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của gối cầu cao su:


   Plane sizes
  La x Lb (mm)

   Overall Thickness (mm)

  GJZ

  Overall Thickness (mm)

  GJZF4

   Bearing Capacity (KN)

  (AASHTO)

   

   Allowed Horizontal
  Displacement Max   100×150

   14,21,28

   16,23,30

   150

   4,0,6,5,9,0   100 x 200

   14,21,28

    16,23,30

   200

   4,0,6,5,9,0   100 x 250

    14,21,28

   16,23,30

   250

   4,0,6,5,9,0   180 x 400

   35,42,49,27,37

   37,44,51,29,39

   720

   11,5,14,0,16,5,9,5,13,5


   

  SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN JT/T4-2004, JT/T 663-2006
  GỐI CAO SU CỐT BẢN THÉP GJZF4 VÀ GYJF4 có nhiều loại khác nhau với kích thước đa dạng nên quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty để biết thêm chi tiết

 • Gối cầu cao su GJZ

  Gối cầu cao su GJZ

  Goi cau là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Gối cầu làm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời gối cầu giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính toán, giúp kết cấu nhịp dịch chuyển, co giãn ít bị cản trở.

  Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của gối cầu cao su:


   Plane sizes
  La x Lb (mm)

   Overall Thickness (mm)

  GJZ

  Overall Thickness (mm)

  GJZF4

   Bearing Capacity (KN)

  (AASHTO)

   

   Allowed Horizontal
  Displacement Max   100×150

   14,21,28

   16,23,30

   150

   4,0,6,5,9,0   100 x 200

   14,21,28

    16,23,30

   200

   4,0,6,5,9,0   100 x 250

    14,21,28

   16,23,30

   250

   4,0,6,5,9,0   180 x 400

   35,42,49,27,37

   37,44,51,29,39

   720

   11,5,14,0,16,5,9,5,13,5


   

  SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN JT/T4-2004, JT/T 663-2006
  GỐI CAO SU CỐT BẢN THÉP GJZF4 VÀ GYJF4 có nhiều loại khác nhau với kích thước đa dạng nên quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty để biết thêm chi tiết