Trang chủ » Sản phẩm » KHE CO GIÃN

 • Khe co giãn cao su 07

  Khe co giãn cao su 07

 • Khe co giãn cao su 05

  Khe co giãn cao su 05

 • Khe co giãn cao su 04

  Khe co giãn cao su 04

 • Khe co giãn cao su 03

  Khe co giãn cao su 03

 • Khe co giãn cao su 01

  Khe co giãn cao su 01

 • Khe co giãn thép OVM

  Khe co giãn thép OVM

  • Khe co giãn là khoảng trống của dầm để thừa ra nhằm tránh ứng suất nhiệt trong quá trình co giãn.
  • Khe co giãn thường có hai loại: khe co giãn rộng từ 10-15cm và khe co giãn hẹp từ 2-5cm.
  • Để cho xe chạy êm thuận và tránh hư hại cho nên phải lắp khe co giãn.
  • Khe co giãn có nhiều loại: Khe co giãn cao sukhe co giãn bằng thépkhe co giãn dạng dầm thép.

 • Khe co giãn cao su OVM

  Khe co giãn cao su OVM

 • Khe co giãn thép dạng C

  Khe co giãn thép dạng C

  • Khe co giãn là khoảng trống của dầm để thừa ra nhằm tránh ứng suất nhiệt trong quá trình co giãn.
  • Khe co giãn thường có hai loại: khe co giãn rộng từ 10-15cm và khe co giãn hẹp từ 2-5cm.
  • Để cho xe chạy êm thuận và tránh hư hại cho nên phải lắp khe co giãn.
  • Khe co giãn có nhiều loại: Khe co  cao sukhe co  bằng thépkhe co  dạng dầm thép.

 • Khe co giãn dạng răng lược

  Khe co giãn dạng răng lược

  • Khe co giãn là khoảng trống của dầm để thừa ra nhằm tránh ứng suất nhiệt trong quá trình co giãn.
  • Khe co giãn thường có hai loại: khe co giãn rộng từ 10-15cm và khe co giãn hẹp từ 2-5cm.
  • Để cho xe chạy êm thuận và tránh hư hại cho nên phải lắp khe co giãn.
  • Khe co giãn có nhiều loại: Khe co giãn cao sukhe co giãn bằng thépkhe co giãn dạng dầm thép

 • Khe co gian thep 02

  Khe co gian thep 02

 • khe cao su 24Z

  khe cao su 24Z

 • khe co giãn dạng ray

  khe co giãn dạng ray

  • Khe co giãn là khoảng trống của dầm để thừa ra nhằm tránh ứng suất nhiệt trong quá trình co giãn.
  • Khe co giãn thường có hai loại: khe co giãn rộng từ 10-15cm và khe co giãn hẹp từ 2-5cm.
  • Để cho xe chạy êm thuận và tránh hư hại cho nên phải lắp khe co giãn.
  • Khe co giãn có nhiều loại: Khe co giãn cao sukhe co giãn bằng thépkhe co giãn dạng dầm thép.

 • Khe cao su cốt bản thép

  Khe cao su cốt bản thép

  • Khe co giãn là khoảng trống của dầm để thừa ra nhằm tránh ứng suất nhiệt trong quá trình co giãn.
  • Khe co giãn thường có hai loại: co giãn rộng từ 10-15cm và co giãn hẹp từ 2-5cm.
  • Để cho xe chạy êm thuận và tránh hư hại cho nên phải lắp khe co giãn.
  • Khe co giãn có nhiều loại: co giãn cao suco giãn bằng thépkhe  dạng dầm thép.

 • Khe co giãn thép dạng E

  Khe co giãn thép dạng E

  • Khe co giãn là khoảng trống của dầm để thừa ra nhằm tránh ứng suất nhiệt trong quá trình co giãn.
  • Khe co giãn thường có hai loại: khe  rộng từ 10-15cmvà khe  hẹp từ 2-5cm.
  • Để cho xe chạy êm thuận và tránh hư hại cho nên phải lắp khe .
  • Khe  có nhiều loại: Khe cao sukhe bằng thépkhe dạng dầm thép.

 • Khe co giãn thép dạng F

  Khe co giãn thép dạng F

  • Khe co giãn là khoảng trống của dầm để thừa ra nhằm tránh ứng suất nhiệt trong quá trình co giãn.
  • Khe co giãn thường có hai loại: khe  rộng từ 10-15cmvà khe hẹp từ 2-5cm.
  • Để cho xe chạy êm thuận và tránh hư hại cho nên phải lắp co giãn.
  • co giãn có nhiều loại: co giãn cao suco giãn bằng thép co giãn dạng dầm thép.

 • Khe co giãn thép dạng M

  Khe co giãn thép dạng M

  • Khe co là khoảng trống của dầm để thừa ra nhằm tránh ứng suất nhiệt trong quá trình co giãn.
  • Khe co thường có hai loại: khe co rộng từ 10-15cm vàkhe co hẹp từ 2-5cm.
  • Để cho xe chạy êm thuận và tránh hư hại cho nên phải lắp khe co .
  • Khe co có nhiều loại: Khe co cao sukhe co bằng thépkhe co dạng dầm thép.

 • Khe co giãn thép dạng Z

  Khe co giãn thép dạng Z

  • Khe co giãn là khoảng trống của dầm để thừa ra nhằm tránh ứng suất nhiệt trong quá trình co giãn.
  • co giãn thường có hai loại: khe co rộng từ 10-15cm vàkhe co hẹp từ 2-5cm.
  • Để cho xe chạy êm thuận và tránh hư hại cho nên phải lắp khe co.
  • co giãn có nhiều loại: Khe  cao sukhe bằng thép,khe  dạng dầm thép.

 • Khe OVM-Z 01

  Khe OVM-Z 01

 • Khe OVM-E

  Khe OVM-E

 • Khe OVM-Z

  Khe OVM-Z

 • Khe co giãn cao su 02

  Khe co giãn cao su 02

 • Khe co giãn cao su 06

  Khe co giãn cao su 06

 • Khe co giãn dạng ray OVM-E

  Khe co giãn dạng ray OVM-E

 • Khe co giãn dạng ray OVM 01

  Khe co giãn dạng ray OVM 01