Trang chủ » Sản phẩm » MÁY BƠM DẦU ZB4, BƠM VỮA UB3

 • Máy bơm dầu ZB4-500

  Máy bơm dầu ZB4-500

  Thông số máy bơm dầu kiểu ZB

  Loại

  Áp suất danh

  định (Mpa)

  Lưu lượng danh định (L/min)

  Trọng lượng máy (Kg)

  Kích thước máy L*W*H (mm)

  Sử dụng

  ZB4-500

  50

  2*2

  120

  1025*495*745

  Cung cấp áp lực dầu cho kích loại YCW, YZ85 và YC60 cũng như máy ép đầu chét GYJC, vv....

  ZB4-500S

  50

  2*2

  130

  745*495*1025

  Với 3 đường dầu cấp, đặc biệt là kích với Piston nén, nó có thể hoàn thành những chức năng khác của bơm ZB4-500

  ZB10/320-4/800

  32

  10

  270

  1090*590*1120

  Với kích cỡ rộng, hành trình dài và kích nhanh chóng.

  80

  4

  ZB4-500ZA

  50

  2*2

  120

  1120*530*950

  Kiểu sửa đổi của bơm ZB4-500

  ZB4-500SZ

  50

  2*2

  130

  1120*530*950

  Kiểu sửa đổi của bơm ZB4-500S

 • UB3B

  UB3B

 • Bơm dầu ZB4-500 01

  Bơm dầu ZB4-500 01

 • JW180B

  JW180B

 • Bơm dầy ZB4-500S

  Bơm dầy ZB4-500S

 • Trộn vứa UB3 021

  Trộn vứa UB3 021

 • Máy trộn vữa JW180B

  Máy trộn vữa JW180B

 • Máy bơm vữa UB3B

  Máy bơm vữa UB3B

 • Máy bơm dầu ZB4-500-500S-500SZ-500ZA

  Máy bơm dầu ZB4-500-500S-500SZ-500ZA

  Thông số máy bơm dầu kiểu ZB

  Loại

  Áp suất danh

  định (Mpa)

  Lưu lượng danh định (L/min)

  Trọng lượng máy (Kg)

  Kích thước máy L*W*H (mm)

  Sử dụng

  ZB4-500

  50

  2*2

  120

  1025*495*745

  Cung cấp áp lực dầu cho kích loại YCW, YZ85 và YC60 cũng như máy ép đầu chét GYJC, vv....

  ZB4-500S

  50

  2*2

  130

  745*495*1025

  Với 3 đường dầu cấp, đặc biệt là kích với Piston nén, nó có thể hoàn thành những chức năng khác của bơm ZB4-500

  ZB10/320-4/800

  32

  10

  270

  1090*590*1120

  Với kích cỡ rộng, hành trình dài và kích nhanh chóng.

  80

  4

  ZB4-500ZA

  50

  2*2

  120

  1120*530*950

  Kiểu sửa đổi của bơm ZB4-500

  ZB4-500SZ

  50

  2*2

  130

  1120*530*950

  Kiểu sửa đổi của bơm ZB4-500S

 • Bơm đầu ZB4-500 02

  Bơm đầu ZB4-500 02

  Thông số máy bơm dầu kiểu ZB

  Loại

  Áp suất danh

  định (Mpa)

  Lưu lượng danh định (L/min)

  Trọng lượng máy (Kg)

  Kích thước máy L*W*H (mm)

  Sử dụng

  ZB4-500

  50

  2*2

  120

  1025*495*745

  Cung cấp áp lực dầu cho kích loại YCW, YZ85 và YC60 cũng như máy ép đầu chét GYJC, vv....

  ZB4-500S

  50

  2*2

  130

  745*495*1025

  Với 3 đường dầu cấp, đặc biệt là kích với Piston nén, nó có thể hoàn thành những chức năng khác của bơm ZB4-500

  ZB10/320-4/800

  32

  10

  270

  1090*590*1120

  Với kích cỡ rộng, hành trình dài và kích nhanh chóng.

  80

  4

  ZB4-500ZA

  50

  2*2

  120

  1120*530*950

  Kiểu sửa đổi của bơm ZB4-500

  ZB4-500SZ

  50

  2*2

  130

  1120*530*950

  Kiểu sửa đổi của bơm ZB4-500S

 • May tron vua OVM

  May tron vua OVM

 • Thông số máy bơm dầu

  Thông số máy bơm dầu

 • Bơm dầu ZB4-500

  Bơm dầu ZB4-500